Trädgårdsliv i Tingstorp327 Att forma sin trädgård efter hur naturen jobbar och kunna producera sin egen jord.

Trädgårdliv på Tingstorp327

Odla, ta hand om avfall av både växter och det vi äter och låt dom göra nytt.    Det är ett smart sätt att återvinna matavfall och omvandla det till jord och gödning helt utan kemikalier.
 Har du hört talas om BOKACHI?

HÄRMA NATUREN
Dina odlingsbäddar stora som små  är ett bra sätt att fylla på med olika sorters täckmaterial. 
Börja med TÄCKODLING som innebär att dina odlingar täcks med gräs, halm, löv och annat lämpligt material. Det kommer till slut att bli jord samt maskarna och andra mikroliv älskar det.
Det bästa är att man slipper vattna lika ofta eftersom det bibhåller fukten bättre och köpa en massa jord.
 I sandjord innebär metoden att näring binds bättre och att jorden lättare behåller fukt. 
I lerjord luckras jorden upp rötterna får lättare att breda ut sig. Täckningen förhindrar även att jorden torkar ut och får en tråkig skorpa. Det kompakta lagret organiskt material minskar dessutom ogräset. Täckodling fungerar på alla jordar.